Маски за повеќекратна употреба

Маски за повеќекратна употреба

Маските се карактеризираат со повеќенаменска употреба и се изработени од висококвалитетен материјал, медицински сатен увезен од Австрија, соодветно стерилизиран на 460 целзиусови степени и дезинфицирани со 70 проценти алкохол. При процесот на изработка, маските се соодветно вакумирани и декларирани со етикета за производство.

Начин на користење и одржување: после неколкукратна употреба маската може да се испере машински до 95 степени, да се стерилизира со пеглање на пареа на 160 степени и да се дезинфицира со ПАКОСАЛ или друго средство за дезинфекција за на крај да се остави 10-тина минути да се изветрее пред да биде спремна за повторна употреба.